آدرس شعبه مرکزی: کرج خیابان شهید بهشتی خیابان آبان مجتمع کیشway

تلفن روابط عمومی: 32201404-026

تلفن دفتر اداری: 32233458-026

پست الکترونیک: kishwayinternational@gmail.com

 • البرز - کرج
  خیابان آبان
  مرکز فرهنگي و هنري راه كيش
 •  دفتر مرکزی: 32233458-026
 •   info@Kishway.net

نظر سنجی

نظر شما در موردکیفیت ارائه خدمات در مرکز چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف